29-09-2017 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2017 - 30/06/2017

12-06-2017 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΠρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση
12-06-2017 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΣχέδιο προτεινόμενων αποφάσεων
12-06-2017 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΣυνολικός αριθμός μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου
12-06-2017 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΈντυπο διορισμού αντιπροσώπου

Designed by Ergologic S.A.