12-06-2017 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΠρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση
12-06-2017 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΣχέδιο προτεινόμενων αποφάσεων
12-06-2017 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΣυνολικός αριθμός μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου
12-06-2017 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΈντυπο διορισμού αντιπροσώπου

30-09-2016 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2016 - 30/06/2016

30-09-2016 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2016 - 30/06/2016

Designed by Ergologic S.A.