11-07-2017 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016

07-07-2017 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

12-06-2017 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΠρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση
12-06-2017 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΣχέδιο προτεινόμενων αποφάσεων
12-06-2017 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΣυνολικός αριθμός μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου
12-06-2017 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΈντυπο διορισμού αντιπροσώπου

28-04-2017 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2016

30-09-2016 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2016 - 30/06/2016

30-09-2016 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2016 - 30/06/2016

24-06-2016 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

24-06-2016 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

03-06-2016 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΠρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση
03-06-2016 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΣχέδιο προτεινόμενων αποφάσεων
03-06-2016 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΣυνολικός αριθμός μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου
03-06-2016 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΈντυπο διορισμού αντιπροσώπου

31-03-2016 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2015 
31-03-2016 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

30-11-2015 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015 – 30/09/2015 
30-11-2015 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015 – 30/09/2015

31-08-2015 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015 – 30/06/2015 
31-08-2015 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015 – 30/06/2015

22-06-2015 - δείτε το pdf αρχείο Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

29-05-2015 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015 – 31/03/2015
29-05-2015 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015 – 31/03/2015

δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο Πρόσκληση σε γενική συνέλευση
δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο Σχέδιο προτεινόμενων αποφάσεων
δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο Συνολικός Αριθμός Μετοχών
δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

31-03-2015 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014
31-03-2015 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

28-11-2014 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014 – 30/09/2014
29-08-2014 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο ENNIAΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014 – 30/09/2014

03-11-2014 - δείτε το pdf αρχείο Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο Πρόσκληση σε έκτακτη γενική συνέλευση
δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο Σχέδιο προτεινόμενων αποφάσεων
δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο Συνολικός αριθμός μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου
δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

29-08-2014 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014 – 30/06/2014
29-08-2014 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014 – 30/06/2014

30-6-2014 - δείτε το pdf αρχείο Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

δείτε το pdf αρχείοκατεβάστε το zip αρχείο Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση
δείτε το pdf αρχείοκατεβάστε το zip αρχείο Σχέδιο προτεινόμενων αποφάσεων
δείτε το pdf αρχείοκατεβάστε το zip αρχείο Συνολικός αριθμός μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου
δείτε το pdf αρχείοκατεβάστε το zip αρχείο Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

30-5-2014 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο Ετήσια οικονομική έκθεση Α' τριμήνου 2014
30-5-2014 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2013

31-3-2014 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο Ετήσια οικονομική έκθεση 2013
31-3-2014 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2013

29-11-2013 - δείτε το pdf αρχείο Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/2013 - 30/9/2013.
29-11-2013 - δείτε το pdf αρχείο Ενιαμηνιαία οικονομική έκθεση περιόδου 01/01/2013 - 30/9/2013

31-08-2013 - δείτε το pdf αρχείο Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 01/01/2013 - 30/06/2013
31-08-2013 - δείτε το pdf αρχείο Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου 01/01/2013 - 30/06/2013

28-06-2013 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το pdf αρχείο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΝΕΟΥ Δ.Σ.
28-06-2013 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το pdf αρχείο ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2013

δείτε το pdf αρχείοκατεβάστε το zip αρχείο Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση
δείτε το pdf αρχείοκατεβάστε το zip αρχείο Σχέδιο προτεινόμενων αποφάσεων
δείτε το pdf αρχείοκατεβάστε το zip αρχείο Συνολικός αριθμός μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου
δείτε το pdf αρχείοκατεβάστε το zip αρχείο Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

31-05-2013 - δείτε το pdf αρχείο κατεβάστε το zip αρχείο Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 01/01/2013 - 31/3/2013
31-05-2013 - δείτε το pdf αρχείο κατεβάστε το zip αρχείο Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου 01/01/2013 - 31/3/2013

29-03-2013 - δείτε το pdf αρχείο κατεβάστε το zip αρχείο ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2012
29-03-2013 - δείτε το pdf αρχείο κατεβάστε το zip αρχείο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012

27-03-2013 - δείτε το pdf αρχείο ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α
27-03-2013 - δείτε το pdf αρχείο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Designed by Ergologic S.A.